• ⭐ هر روز می توانید یک نوبت در چالش کوییز روزانه شرکت نمایید.
  • ⭐ براساس پاسخ های صحیح امتیاز دریافت می‌کنید.
  • ⭐ نفرات برتر به جدول شرکت کنندگان برتر راه خواهند یافت و هر ماه به سه نفر برتر دستاورد تعلق می‌گیرد.
  • ⭐ اول هر ماه جدول امتیازات صفر می شود.
  • ⭐ رمز موفقیت توی این چالش داشتن همزمان دانش، سرعت عمل و استمرار هست؛ عین رمز موفقیت توی ماراتون زندگی!
♾️

شما هم میتوانید در طراحی سوالات کوییز مشارکت کنید، برای ساختن سوال اینجا را بزنید.