تست های ثبت شده توسط خانم تستچی

عکس تست زبان: آزمون زبان انگلیسی 2

تست زبان: آزمون زبان انگلیسی 2

25 سوال چند گزینه ای توسط: خانم تستچی 789 مرتبه انجام شده

25 سوال تستی زبان انگلیسی پیش روی شما خواهد بود تا سطح دانش زبان انگلیسی خود را محک بزنید. توصیه می شود این تست را از دست ندهید. اگر آماده هستید بریم برای شروع سوالات...

عکس تست اطلاعات عمومی: بیست سوالی (5)

تست اطلاعات عمومی: بیست سوالی (5)

20 سوال چند گزینه ای توسط: خانم تستچی 4,978 مرتبه انجام شده

به 20 سوال چندگزینه ای در موضوعات مختلف پاسخ بده و نشون بده که چقدر اطلاعات عمومی داری! این تست یکی از مجموعه تست های اطلاعات عمومی سایت تست چی هست. بعد از انجام این تست می تونید سایر تست های باحال دیگه رو هم ببینید و خودتون رو باهاش محک بزنید. هر وقت آماده ای به سوالات پاسخ بده...

عکس تست اطلاعات عمومی: بیست سوالی (4)

تست اطلاعات عمومی: بیست سوالی (4)

20 سوال چند گزینه ای توسط: خانم تستچی 1,018 مرتبه انجام شده

به 20 سوال چندگزینه ای در موضوعات مختلف پاسخ بده و نشون بده که چقدر اطلاعات عمومی داری! این تست یکی از مجموعه تست های اطلاعات عمومی سایت تست چی هست. بعد از انجام این تست می تونید سایر تست های باحال دیگه رو هم ببینید و خودتون رو باهاش محک بزنید. هر وقت آماده ای به سوالات پاسخ بده...

عکس تست اطلاعات عمومی: بیست سوالی (3)

تست اطلاعات عمومی: بیست سوالی (3)

20 سوال چند گزینه ای توسط: خانم تستچی 872 مرتبه انجام شده

به 20 سوال چندگزینه ای در موضوعات مختلف پاسخ بده و نشون بده که چقدر اطلاعات عمومی داری! این تست یکی از مجموعه تست های اطلاعات عمومی سایت تست چی هست. بعد از انجام این تست می تونید سایر تست های باحال دیگه رو هم ببینید و خودتون رو باهاش محک بزنید. هر وقت آماده ای به سوالات پاسخ بده...

عکس تست اطلاعات عمومی: بیست سوالی (2)

تست اطلاعات عمومی: بیست سوالی (2)

20 سوال چند گزینه ای توسط: خانم تستچی 716 مرتبه انجام شده

به 20 سوال چندگزینه ای در موضوعات مختلف پاسخ بده و نشون بده که چقدر اطلاعات عمومی داری! این تست یکی از مجموعه تست های اطلاعات عمومی سایت تست چی هست. بعد از انجام این تست می تونید سایر تست های باحال دیگه رو هم ببینید و خودتون رو باهاش محک بزنید. هر وقت آماده ای به سوالات پاسخ بده...

عکس تست اطلاعات عمومی: بیست سوالی (1)

تست اطلاعات عمومی: بیست سوالی (1)

20 سوال چند گزینه ای توسط: خانم تستچی 591 مرتبه انجام شده

به 20 سوال چندگزینه ای در موضوعات مختلف پاسخ بده و نشون بده که چقدر اطلاعات عمومی داری! این تست یکی از مجموعه تست های اطلاعات عمومی سایت تست چی هست. بعد از انجام این تست می تونید سایر تست های باحال دیگه رو هم ببینید و خودتون رو باهاش محک بزنید. هر وقت آماده ای به سوالات پاسخ بده...

عکس تست اطلاعات عمومی: چقدر اطلاعات عمومی دارید؟

تست اطلاعات عمومی: چقدر اطلاعات عمومی دارید؟

10 سوال چند گزینه ای توسط: خانم تستچی 296 مرتبه انجام شده

در این تست به چند سوال ساده پاسخ دهید و میزان اطلاعات خودتان را مشخص کنید.

عکس تست اطلاعات عمومی: چقدر میدونی؟

تست اطلاعات عمومی: چقدر میدونی؟

10 سوال چند گزینه ای توسط: خانم تستچی 381 مرتبه انجام شده

سوالات اطلاعات عمومی زیر را پاسخ دهید و میزان دانش عمومی خود را بسنجید. سوالات در زمینه های مختلف می باشند و سطح مطالعه عمومی شما را نشان می دهد.

عکس تست اطلاعات عمومی: اطلاعاتت رو بسنج!

تست اطلاعات عمومی: اطلاعاتت رو بسنج!

10 سوال چند گزینه ای توسط: خانم تستچی 329 مرتبه انجام شده

سوال داریم چه سوال هایی !!!! اگر فکر می کنید اطلاعات عمومیتون خوبه با انجام دادن تست زیر به دوستانتون ثابت کنید که واقعا درست می گویید. پس بزن بریم!!!!

عکس تست زیست کنکور تجربی 2

تست زیست کنکور تجربی 2

10 سوال چند گزینه ای توسط: خانم تستچی 86 مرتبه انجام شده

اگر شما هم از بچه های علوم تجربی نظام قدیمی هستید و پشت کنکوری هم هستید، در این بخش از تست چی می توانید از سوالات کنکوری بهره ببرید.

عکس تست زیست کنکور تجربی

تست زیست کنکور تجربی

10 سوال چند گزینه ای توسط: خانم تستچی 487 مرتبه انجام شده

اگر کنکوری هستید با انجام دادن تست زیر درصد زیست خودتان را مشخص کنید.

عکس تست زبان: آزمون زبان انگلیسی 1

تست زبان: آزمون زبان انگلیسی 1

10 سوال چند گزینه ای توسط: خانم تستچی 945 مرتبه انجام شده

این تست زبان انگلیسی باحال رو از دست ندید! برای محک زدن دانش زبان انگلیسی خودتون به سوالات زیر پاسخ دهید.