تست های ویژه

لیست کامل تست های ویژه

تست های جدید

💡 کوییز روزانه

آماده‌ای خودت رو به چالش بکشی؟
برای شرکت در چالش کوییز، کافیه روزانه به 15 سوال چهارگزینه ای پاسخ بدی! اینجا هم سرعت عمل و آمادگی ذهنی‌ات تقویت میشه و هم توی رقابت برترین های ماه شرکت میکنی.

شرکت در چالش کوییز روزانه
رتبه شرکت کننده امتیاز
1 آراد 240
2 نیل 227
3 Hana 217
4 گرام 212
5 دکلان 198
6 Atena 196
7 𝘚𝘢𝘮𝘪𝘯 194
8 دشیل 192
9 مهدیه 190
10 ; Lucien 189

انتشار دوباره

تست های کیپاپ

لیست کامل تست های کیپاپ

یک تست (کوییز) باحال بساز!

تستچی این امکان رو فراهم کرده که شما هم تست بسازید، تست های سرگرمی، خودشناسی یا حتی درسی و امتحانی همه نوع تست میشه ساخت و استفاده کرد.

بریم تست بسازیم!

میخوای بازی کنی؟