تست های ثبت شده توسط Nia

عکس آخرین نفر ۶

آخرین نفر ۶

10 سوال چند گزینه ای توسط: Nia 22 مرتبه انجام شده

داستان ۵ رو گذاشتم ولی اینقدر داستان ها زیاد بود داستان من گم شد اگه نخوندین برین بخونین چون به هم مرتبط هستن

عکس آخرین نفر ۵

آخرین نفر ۵

10 سوال چند گزینه ای توسط: Nia 34 مرتبه انجام شده

عالی شده حتما بخونین 😍😍😍😍😍😍

عکس آخرین نفر ۴

آخرین نفر ۴

10 سوال چند گزینه ای توسط: Nia 46 مرتبه انجام شده

داستان کلارا

عکس آخرین نفر۳

آخرین نفر۳

10 سوال چند گزینه ای توسط: Nia 24 مرتبه انجام شده

امیدوارم خوشتون بیاد

عکس آخرین نفر ۲

آخرین نفر ۲

10 سوال چند گزینه ای توسط: Nia 34 مرتبه انجام شده

ادامه ی داستان:داستان زیباییست حتما بخونین

عکس داستان بسیار زیباییست حتما بخونین

داستان بسیار زیباییست حتما بخونین

10 سوال صحیح/غلط توسط: Nia 79 مرتبه انجام شده

ترسناک نیست ولی جالبه