چشم عقابی فعال میشودلینک کوتاه


مطالب پیشنهادی برای شما

نظرات بازدیدکنندگان (2,560)
 • بفالویید پلیز😐💗
  اگه بفالویی برات یک شعر میخونم😐🎤
  اگه بفالویی لایک میکنم❤😐
  اگه بفالویی کامنت میزارم تو تست آخرت😐.......
  اگه بفالویی منم تو رو میفالوام😐
  پس بفالو😐
  یه پیام هم بهم بده😐وگرنه هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنم حتی اگه بفالویی😐💔

 • ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  تا 500 بک میدم❤

 • فالویید پلیز😐💗
  اگه بفالویی برات یک شعر میخونم😐🎤
  اگه بفالویی لایک میکنم❤😐
  اگه بفالویی کامنت میزارم تو تست آخرت😐.......
  اگه بفالویی منم تو رو میفالوام😐
  پس بفالو😐
  یه پیام هم بهم بده😐وگرنه هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنم حتی اگه بفالویی😐💔

 • imageSarina
  موزیک گوش میکنم!

  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو

 • image♡P~Bunny☆
  موزیک گوش میکنم!

  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو

 • تا 500 بک میدم🧱💖
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف

 • بفالویید پلیز😐💗
  اگه بفالویی برات یک شعر میخونم😐🎤
  اگه بفالویی لایک میکنم❤😐
  اگه بفالویی کامنت میزارم تو تست آخرت😐.......
  اگه بفالویی منم تو رو میفالوام😐
  پس بفالو😐
  یه پیام هم بهم بده😐وگرنه هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنم حتی اگه بفالویی😐💔

 • تا 260 بک میدم💫💜
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف
  ف.ف

 • imageꜱʜɪɴ ᴊɪʜᴏ
  موزیک گوش میکنم!

  صلم کیوت•-•💙🍇
  من شین جیهیو هصم•-•💙🍇
  یه صولوییست 21 صاله ای ک زیر نظر کمپانی 𝗛𝗕 هصت•-•💙🍇
  اصم فنام ترژر هصت•-•💙🍇
  تا الان یه اهنگ دادم و قراره البوم بدم•-•💙🍇
  رنگ فندوم عابی و صورتی عه•-•💙🍇
  لدفا جز یکی از ترژر ها بشو•-•💙🍇
  ببخشید براعه کامنت•-•💙🍇

 • imageᴍɪɴ 𝗯𝗼𝗿𝗮💤
  در حال خواب

  فالو:فالو💤💕
  فالو:فالو💤💕
  فالو:فالو💤💕
  فالو:فالو💤💕
  فالو:فالو💤💕
  فالو:فالو💤💕
  فالو:فالو💤💕
  فالو:فالو💤💕
  فالو:فالو💤💕
  فالو:فالو💤💕
  فالو:فالو💤💕
  فالو:فالو💤💕
  فالو:فالو💤💕
  فالو:فالو💤💕
  فالو:فالو💤💕
  فالو:فالو💤💕

 • فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو

 • هاعی گایز
  من kim chan shing هصدم:)💜
  صولوییست کمپانی 𝓝𝓡 هصدم تازه دبیو کردم فن ندرم خعلی تنکص میشم فنم شید:)❤

 • imageᴋɪᴀɴᴀ
  موزیک گوش میکنم!

  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو
  فالو:فالو

 • سیلام
  من تازه واردم و نیاز به حمایت دارم لدفا فالوم کنید🥺🌼

 • سلام...فالو کنید من رو لطفاااااا من یک دونه فالوور دارم😥

 • ۲۰۰ تاییم کنید بک میدم 💕✨
  ۲۰۰ تاییم کنید بک میدم 💕✨
  ۲۰۰ تاییم کنید بک میدم 💕✨
  ۲۰۰ تاییم کنید بک میدم 💕✨
  ۲۰۰ تاییم کنید بک میدم 💕✨
  ۲۰۰ تاییم کنید بک میدم 💕✨
  ۲۰۰ تاییم کنید بک میدم 💕✨
  ۲۰۰ تاییم کنید بک میدم 💕✨
  ۲۰۰ تاییم کنید بک میدم 💕✨
  ۲۰۰ تاییم کنید بک میدم 💕✨
  ۲۰۰ تاییم کنید بک میدم 💕✨
  ۲۰۰ تاییم کنید بک میدم 💕✨
  ۲۰۰ تاییم کنید بک میدم 💕✨
  ۲۰۰ تاییم کنید بک میدم 💕✨
  ۲۰۰ تاییم کنید بک میدم 💕✨
  ۲۰۰ تاییم کنید بک میدم 💕✨

 • imageᴍɪɴ 𝗯𝗼𝗿𝗮💤
  در حال خواب

  فلو:فلو🥕🗿
  فلو:فلو🥕🗿
  فلو:فلو🥕🗿
  فلو:فلو🥕🗿
  فلو:فلو🥕🗿
  فلو:فلو🥕🗿
  فلو:فلو🥕🗿
  فلو:فلو🥕🗿
  فلو:فلو🥕🗿

 • صلام💜
  من کارینا هصتم و خبرگذاری میکنم و مسابقه میذارم 😃
  و اطلاعات یه کمپانی، تئوری، بیوگرافی آیدلا و.... رو میذارم☺️
  اگر میخوای آیدل مورد علاقت رو پیدا کنی به ما به پینود👑

 • صلم کیوت👑
  یه سولویست☺️
  پارک ایسول💚
  که به فن های خوشملش میگه دنس وایت💗
  به حمایت کیوت شما نیاز داره😊
  خوشحال میشم ازم حمایت کنی و تا پای موفقیت کنارم باشی😘
  بقیه اطلاعات تو پیجم😉
  خوشحال میشم دنس وایت من بشی💜
  _پارک ایسول❄️🌨

 • imageگرگ هفلی
  موزیک گوش میکنم!

  کسی اینجا دلش نمیخواد تست بسازه من بررسی کنم 😂

  • imageParisa
   آنلاین

   چرا، صد بار دارم داستانم رو میزارم بررسیش نمیکنن😭

  • imageگرگ هفلی
   موزیک گوش میکنم!

   اسمش چیه؟؟

 • imageHanako
  آنلاین

  فالویی بفالو
  شکل اول ابر ، پنجره ، چرخ ماشین

  • imageHanako
   آنلاین

   اره

 • imageꜱʜɪɴ ᴊɪʜᴏ
  موزیک گوش میکنم!

  لدفا کمکم کنید 100 تاعی بشم•-•🍓🌸

 • اوهایو 😊❤️من مدیر و رئیس کمپانی pink White یونگ چائه هستم 💖🌸آیدلشو بدم وکالش رو بدم آهنگ سازش رو بدم تدریس کننده شو بدم کدوم رو بدم 😶❤️میتونی کار آموز من باشی ولی آهنگ ساز کار آموزی نمیخواهد🥰زود باش بیا توی تست کار آموز های جدید قبول می کنم،💖😊

 • imageARAMiS
  آنلاین

  بچه ها منو لتون دنبال نید تا فالوور زیاد داشته باشم لتفن

  • من فالوت کردم 😊😊

  • فالویی

  • imageARAMiS
   آنلاین

   قربون تو

  • imageARAMiS
   آنلاین

   مرسی ‌NOzOKO جونم❤❤❤

  • imageARAMiS
   آنلاین

   مرسی از لتفت❤❤

  • دنبالی دنبالم کن🦋

  • imageARAMiS
   آنلاین

   باشه حتما

  • فالوم کن فالوت کردم 💕😁

  • imageARAMiS
   آنلاین

   فالویی ممنونم از لتفت 🙏🙏

 • imageARAMiS
  آنلاین

  انقدر زیادبود همرو جواب ندادم😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣

  • imageمرینت
   در حال ساختن تست

   دقیقا🤣

  • imageARAMiS
   آنلاین

   🤣🤣🤣🤣🤣

 • imageKim Sana❥
  موزیک گوش میکنم!

  💛های کیوتی⭐

  💛من کیم سانا ایدل کمپانی S_M هستم ممنون میشم فنم شی⭐

  💛اسم فندومم استارزه یعنی ستاره ها⭐

  💛رنگ فندم زرده لطفا فنم شو پشیمون نمیشی⭐

  💛 میشه فنم شی و ازم حمایتم کنی لطفا مرسیییی ⭐

  ⭐💛راستی به تستام سر بزنید همین جوری نگید باشه مرسیییی💛⭐  💛_کیم سانا⭐

 • دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾

 • imagetitatiom.
  بیکار

  فالو:فالو
  لطفا فالوم کنید
  فالووووووووووووو مساویه با فالوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
  🍓🍓

 • تا۵۰۰تایی شدن بک مدم😐⭐

 • دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾
  دنبال=دنبال😐🐾

برای ثبت نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید.